Perekat adalah bahan yang mampu mengikat dua permukaan atau lebih dengan ikatan yang kuat dan permanen. Dalam pertanian, perekat digunakan untuk menghilangkan tegangan permukaan butiran-butiran air yang keluar dari nozel sprayer.

produk Perekat kami :

 POWER STICK

Untuk meningkatkan efikasi pestisida ataupun pupuk daun pada tanaman yang memiliki daun berbulu (misal: padi, jagung, kedelai,dll)

Untuk meningkatkan efikasi pestisida ataupun pupuk daun yang kita semprotkan pada tanaman yang memiliki daun berlilin (misal: talas, pisang)

Untuk meningkatkan efikasi pestisida pada hama yang dilapisi lilin dan hama berbulu seperti kutu kebul dan ulat bulu